Irma

Ook open source speelt een rol bij de hulpverlening rond orkaan Irma. Irmatracker.com is een site waar je vermiste personen kan aanmelden of terugvinden. Deze site is gemaakt door Lemuel Boyce, een programmeur van Surinaamse afkomst die in Boston woont. De site is gemaakt in Python met het framework Django.

Door open source te gebruiken kon Lemuel heel snel een site maken, waar bijna 3000 Sintmaartenaren op vermeld staan. Ook staat er belangrijk nieuws op de site, zoals gegevens over waterdistributie, plekken waar wireless internet is, en dat je beltegoed naar je vrienden en familie kan sturen via topup.sx. De software is open source en kan dus bij een volgende ramp weer gebruikt worden.

Openstreetmap is al bij veel rampen is ingezet. Voor Irma is er een pagina op wiki.openstreetmap.org/wiki/2017_Hurricane_Irma, waar met behulp van vrijwilligers van over de hele wereld de schade aan het wegennet op St Maarten en andere getroffen gebieden in kaart gebracht wordt.

Dan is er nog Sahana, ‘Open Source Disaster Management Software’, waar een hulporganisatie alle aspecten van noodhulp kan beheren, zoals voorraden, logistiek, gezondheid en zo voort.

Dronecode is een open source platform voor allerlei soorten onbemande vehikels; met name drones, die heel goed ingezet kunnen worden bij rampen, zowel om het gebied te verkennen als om pakketen af te leveren bij moeilijk bereikbare plaatsen.

Open source redt levens!

 

https://www.irmatracker.com/
http://www.openstreetmap.org/
https://sahanafoundation.org/
https://opensource.com/article/17/9/how-open-source-helping-victims-hurricane-harvey

Facebook Patent (II)

In de vorige column ging het over Facebook, een bedrijf dat veel open source gebruikt en ook produceert. Open source is software die beschermd is door de Auteurswet (Copyright) maar voorzien is van een licentie die bepaalt dat iedereen de software mag gebruiken, mag veranderen en zelfs verkopen. Er bestaan verschillende open source licenties, het verschil is dat de ene licentie meer toestaat dan de andere.

De MIT-licentie bijvoorbeeld, die zegt dat je er mee mag doen wat je wilt zolang de licentie maar doorgegeven wordt. De GNU Public Licens (GPL) zegt dat je ermee mag doen wat je wilt, zolang je de veranderingen die je maakt ook weer onder dezelfde licentie vrijgeeft. De MIT licentie maakt het mogelijk dat open source software weer closed source software kan worden, de GPL zorgt er juist voor dat open source software méér open source software oplevert. Beiden hebben voor- en nadelen, en zo zijn er nog wel 100 verschillende licenties.

De BSD licentie, die veel overeenkomt met de MIT licentie, is er een van. Facebook gebruikt de BSD licentie, maar met een extra clausule: als je Facebook een proces aandoet in verband met een patent, dan verlies je de licentie op hun software. Een patent is weer heel wat anders dan copyright. Copyright is automatisch, maar een patent (of ‘octrooi’) moet je aanvragen bij een patentbureau.

Patenten beschermen uitvindingen. Iets ogenschijnlijk simpels zoals de intervalstand van je ruitenwissers, zijn door iemand uitgevonden. Diegene heeft op die uitvinding een patent aangevraagd en nu mag niemand intervalschakelaars maken zonder dat de uitvinder daarvoor een licentie afgeeft, en daar meestal (veel) geld voor krijgt. Medicijnen zijn vaak gepatenteerd; technische uitvindingen zoals het LED-scherm, de Double Overhad Cam, maar ook ingewikkelde financiële schema’s en helaas ook software.

Volgende week meer over Facebook, open source en patenten…

https://opensource.org/licenses
https://ictrecht.nl/2012/04/19/welke-open-source-licentie-moet-ik-kiezen/
http://blog.ipfolio.com/10-patents-that-launched-billion-dollar-empires
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kearns

 

Facebook Patent    (I)

Facebook is gebouwd met open source. Op de website van facebook wordt zelfs gezegd dat facebook niet zou kunnen bestaan zonder open source. Facebook produceert heel veel open source. Niet alleen verbeteringen aan bestaande projecten, maar ook interne software die nooit ergens anders gebruikt is dan bij facebook.

Als je erover nadenkt in termen van 20 jaar geleden, dan is dat best wel gedurfd. Bijna de hele infrastructuur van een miljardenbedrijf staat gewoon op Internet. Veel mensen beseffen niet dat alle software beschermd is onder de Auteurswet (Copyright). Dit is een automatisch recht waardoor schrijvers, beeldend kunstenaars, fotografen en ook programmeurs beschermd worden tegen verspreiding van hun werk.

Om beschermd te worden hoef je geen aanvraagformulier in te vullen of je werk te laten registreren. Zodra je een werk publiceert onder jouw naam, is het al beschermd. Die bescherming helpt je om geld te verdienen met het werk. Een schrijver werkt bijvoorbeeld een jaar aan een boek, maar het zou sneu zijn als het boek daarna door anderen gekopieerd zou worden. De schrijver heeft het alleenrecht nodig op de verkoop van het boek, zodat hij of zij inkomsten kan generen.

De eigenaar van het werk kan er ook voor kiezen om een ‘licentie’ af te geven. Een licentie is een afspraak waarbij de eigenaar een ander het recht geeft het werk te gebruiken, eventueel in ruil voor geld. De software van Microsoft, die u waarschijnlijk nog steeds gebruikt, is niet uw eigendom. U hebt alleen het gebruiksrecht gekocht, en dat nog onder heel strenge voorwaarden.

Open source sofware is niets anders dan gewone software met een licentie. De licentie bepaalt dan dat u de software mag gebruiken en ook mag veranderen. U mag de software zelfs verkopen. En u mag nieuwe software maken met gebruik van open source software. Volgende week meer of Facebook, open source licenties, en patenten.

https://code.facebook.com/posts/177011135812493/folly-the-facebook-open-source-library/
https://www.infoq.com/news/2017/08/facebook-react-license
https://github.com/facebook/osquery/blob/master/PATENTS
https://opensource.org/licenses

 

Open onderhandelingen

Het bedrijf Facebook komt constant met vernieuwingen en maakt deze open source. Deze week kwamen ze met een onderhandelingsrobot. Stel u daarbij geen machine met armen en benen voor, maar een chatroom waarbij u in gesprek bent met een computerprogramma. Dat programma bezit kunstmatige intelligentie, maar helaas is dat een misleidende term. Intelligentie is toch al zo’n lastig begrip. U moet eerder denken aan een neuraal netwerk dat na een periode van door mensen begeleide training zelf kan leren van ervaringen. En wat zijn die ervaringen? Gunstige of minder gunstige uitkomsten van een handeltje om een hoed, een paar ballen en wat boeken.

Stel, u zit met de Facebookrobot om tafel en u wil heel graag een hoed, maar boeken kunnen u niets schelen. Dan opent u het gesprek met een voorstel, bijvoorbeeld: Geef mij de hoed dan mag jij alle boeken. Uw tegenspeler komt met een tegenvoorstel: Nee, ik wil ook een hoed, maar dan mag jij 2 van de 3 ballen, en die boeken mag je houden. Na een paar keer heen en weer sjacheren komt er een gunstig of minder gunstig resultaat uit.

Voor een mens wellicht een saai spelletje, maar je kan ook twee computers tegen elkaar laten spelen. En die weten niet wat saai is, dus kan je het spel tienduizend keer herhalen en daarna kan je zeggen dat het neuraal netwerk de beste strategie ontwikkeld heeft. En die kan je dan later weer gebruiken in andere onderhandelingen.

Overigens werden de computerprogramma’s een beetje slimmer dan goed voor ze was en begonnen een of ander brabbeltaaltje te ontwikkelen waar niks meer van te volgen was. De programmeurs moesten een restrictie opleggen zodat er alleen nog maar Engelse volzinnen gebruikt konden worden. U kunt dit allemaal naspelen door de software te downloaden en uw eigen onderhandelingen op te starten. En misschien kunt u uw onderhandelaar straks meenemen naar China en betere resultaten behalen dan voor mogelijk gehouden werd!

https://www.forbes.com/sites/tonybradley/2017/07/31/facebook-ai-creates-its-own-language-in-creepy-preview-of-our-potential-future/#6a639d2e292c
https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2017/08/02/facebooks-ai-creating-its-own-language-is-nothing-to-be-afraid-of/#.tnw_9v9fMQzc
https://github.com/facebookresearch/end-to-end-negotiator (de software)

De Blokkenketting

Ethereum is een open source computerplatform gebaseerd op ‘blockchain’ technologie. Blockchain (of ‘blokkenketting’) is een verzameling transacties zoals in uw kasboek of op uw bankafschrift. De blokkenketting is echter beschermd tegen verandering of vervalsing van deze transacties. Dat komt doordat de ketting niet centraal beheerd wordt door bijvoorbeeld een bank, maar door duizenden computers over de hele wereld. Dit heet een ‘gedistribueerd netwerk’. Er bestaan vele van dit soort netwerken, die vaak worden gebruikt om complexe problemen op te lossen. Door slimme programmering en behoorlijk ingewikkelde wiskunde zorgt de ketting ervoor dat de transacties altijd beschermd zijn tegen verandering.

Wellicht hebt u wel eens van Bitcoin gehoord. Bitcoin is geld op basis van de blokkenketting. Dat betekent dat er geen centrale bank is maar dat uw geld toch veilig is door het gedistribueerde beheer van de blokkenketting. Ethereum is een uitbreiding van het idee achter Bitcoin, want behalve geld (dat ‘Ether’ genoemd wordt) kan Ethereum ook contracten opslaan en vastleggen. De verkoop van een huis zou via Ethereum kunnen gaan, zonder tussenkomst van een notaris maar met de garantie dat geen van beide partijen achteraf het contract kan wijzigen.

Zowel Bitcoin als Ethereum en alle andere technologiën gebaseerd op de blokkenketting nemen de laatste anderhalf jaar een hoge vlucht. In vele on-line winkels kan al betaald worden met virtueel geld en zelfs in sommige ‘echte’ winkels (op de ABC-eilanden tot nu toe alleen in Aruba). Als we praten over innovatie en over nieuwe, ‘verstorende’ technieken, dan is de blokkenketting nu datgene wat je in de gaten moet houden. Op Curaçao worden overigens al enkele jaren bijeenkomsten gehouden over de blockchain door de Curaçao Bitcoin Group.

ethereum.com

http://www.tennisschoolaruba.com

http://www.bitpay.com

http://www.coinmap.org

https://www.meetup.com/Curacao-Bitcoin-Group/

 

We are connected!

Vandaag vindt de afsluiting van het project Nos Ta Konektá (NTK) plaats in het Pwfc gebouw net voorbij Post Vijf. NTK is een project van Stichting Curaçao Open (Fundashon Kòrsou Habrí) waarbij 30 jongeren uit 3 buurten een jaar lang een laptop en internetverbinding in bruikleen kregen. Elke twee weken kregen de kinderen les in informatie zoeken, verzamelen en presenteren. Ook waren er andere lessen zoals digitale fotografie, mediawijsheid en kleding maken. Bij alle activiteiten stond de laptop en het internet centraal.

Er is door de stichting specifiek gekozen voor Chromebooks. Dit zijn laptops met daarop het open source besturingssysteem GNU/Linux en ChromeOS. Doordat de laptop zo is ingericht dat alle gegevens in de Google Cloud bewaard worden, kunnen de laptops gemakkelijk met andere gezinsleden gedeeld worden, zolang men maar een eigen (gratis) Google Account heeft. Het systeem kent geen virussen en alle updates gaan automatisch. Er is dus geen enkel onderhoud aan de laptops. Dit is in een project met kinderen een groot voordeel. Er is geen helpdesk nodig, en ook geen dure antivirussoftware.

De Chromebooks die bij NTK gebruikt werden, zijn 2-in-1, waardoor ze als laptop maar ook als tablet gebruikt kunnen worden. Ze beschikken zowel over een toetsenbord en muis als een touchscreen. De Chromebook maakt gebruik van apps. Dit zijn eigenlijk websites die een bepaalde functionaliteit bieden, zoals Google Docs om tekstbestanden te maken (vergelijkbaar met MS Word) en Google Sheets om spreadsheets te gebruiken. Daarnaast programma’s als Pixler en Canva om foto’s te bewerken, en natuurlijk Google Drive om bestanden op te slaan. Ook werd er gewerkt aan ‘Hour of Code’ en Floorplanner. Tenslotte werd het quizprogramma ‘Kahoot’ met veel gejuich onthaald.

nos-ta-konekta.com
https://www.google.com/chromebook/
https://hourofcode.com/ushourofcode.com

Chromebook, opnieuw.

Kent u de Chromebook? Als u op Curaçao woont waarschijnlijk niet. Computerbedrijven zoals Better Deals en Tapirama hebben nauwelijks Chromebooks te koop, omdat er geen vraag naar is. De Chromebook is dan ook geen gewone laptop, want er draait geen Microsoft Windows op, en ook geen Apple OS X, maar Google Chrome OS.

Google gaat er van uit dat alles in ‘de cloud’ gevonden kan worden en niemand meer documenten op zijn eigen laptop opslaat, want daarvoor heb je Google Drive, Dropbox, Owncloud of iCloud. Software hoef je ook al niet te installeren, want daarvoor heb je on-line apps zoals Google Docs, Microsoft Office 365, of één van de vele andere on-line tools en kantoorprogramma’s. Chrome OS is dan ook niets meer of minder dan een web-browser met een media-player, gebaseerd op Linux.

De Chromebook is goed voor iedereen die altijd on-line is, uitsluitend internetdiensten gebruikt zoals e-mail en facebook, en gewend is om teksten en spreadsheets on-line te maken en beheren.

Omdat de Chromebook zo goedkoop is en nauwelijks systeembeheer nodig heeft, is deze geschikt voor het onderwijs. In ons project ‘Nos Ta Konektá’ maken we alleen maar gebruik van Chromebooks, en daardoor is er nul komma nul systeembeheer nodig. Geen goed nieuws voor de traditionele IT bedrijven, helaas!

Als binnenkort alle onderwijssoftware via Internet te benaderen is, is een Chromeboek ideaal: goedkoop, veilig, licht, zuinig en makkelijk te beheren. Er zijn ook uitvoeringen met touchscreen. Google heeft een speciale pagina voor onderwijs, met verschillende ‘edu-apps’. Chrome OS is geen open source, maar een ander Google project, Chromium OS, is dat wel. Chrome is gebaseerd op Chromium, waardoor Chrome OS bijna 100% open is.

In de VS is 60% van de nieuwe computers in het onderwijs een Chromebook, tegen 25% Windows en 19% Apple. Er worden in de VS meer Chromebooks verkocht dan Apple en Windows samen. Waarom kent u de Chromebook niet? Wat is er aan de hand met ons land? Zijn we wel innovatief genoeg? Zijn we wel echt een Smart Nation?

https://9to5mac.com/2017/03/02/apple-ios-market-share-k-12-education-chrome-os/
wikipedia: Chrome_OS
google: Chromebook Education
wikipedia: Chromium_OS

 

Gratis Onderwijs

Kan de overheid door bezuinigingen op software geld vrij maken voor onderwijs?

Gratis onderwijs is een heet hangijzer. In Guyana, een buurland van Suriname, is het lager en voortgezet onderwijs gratis. En de inschrijving aan de Universiteit kost slechts 600 USD per jaar, inclusief boeken. Het kán dus blijkbaar wel. Bestrijding van inefficiëntie is ook een manier om kosten te besparen. En meestal betekent dat ver doorgevoerde automatisering. Papierloze kantoren. Perfecte onderlinge communicatie. Centraal beheerde servers met ‘thin’ workstations, en zoveel mogelijk web-based applicaties. Uiteindelijk kan volstaan worden met iets als een Chromebook of Android Tablet voor de meeste werknemers. Veel minder onderhoud! Geen virussen! Cloud-based oplossingen zijn op de lange duur ook goedkoper.

Een andere post waar flink op bespaard kan worden is licentiekosten. Een ambtenaar belast met IT rekende mij voor dat de overheid ruim 12 miljoen per jaar aan licenties betaalt. Maar als je alle stichtingen en overheids NV’s meerekent, loopt dit bedrag wellicht op tot iets tussen 19 en 30 miljoen per jaar. Geld wat rechtstreeks naar het buitenland verscheept wordt zonder dat je er echt iets voor terugkrijgt. Als we daar eens op zouden gaan besparen (door meer open source te gebruiken) kunnen we al een groot deel van het gratis onderwijs bekostigen. En wie weet, wel een voorbeeldland worden in het Caribisch gebied.

https://opensource.com/education/16/8/open-source-textbooks

https://tech.ed.gov/open/

https://www.gnu.org/education/edu-schools.en.html

 

Alle software op één hoop

‘Linus is een kanker’. Het is juni 2001 en Steve Ballmer, CEO van Microsoft Corp., zegt dat open source de software industrie zal vernietigen. Fast-forward naar 2017, waar de grootste software bedrijven niet alleen open source gebruiken en ondersteunen, maar zelfs delen van hun eigen software vrijgeven. Via IBM, die al in 2000 een miljard dollar in open source investeerde, naar Google, die een wereldwijd advertentienetwerk bouwde op basis van open source programma’s. Apple kwam in 2002 met OS X, gebaseerd op FreeBSD, een op UNIX gebaseerd open source besturingssysteem. Google kwam in 2008 met Android, op Linux gebaseerd, voor smartphones en tablets. Chrome en Firefox zijn open source en Safari is gebaseerd op Webkit. De lijst is werkelijk eindeloos.

Open source is van een randverschijnsel ‘voor hippies en communisten’ opgeklommen tot de wereldstandaard in software ontwikkeling. Steve Ballmer is al lang weg als topman van Microsoft en vervangen door Satya Nadella, die er sinds  2014 de scepter zwaait.  Nadella heeft verklaard dat Microsoft open source met open armen verwelkomt. Een flinke ommezwaai sinds het manische gebrabbel van Steve Ballmer.

Microsoft heeft niet alleen vele bijdragen geleverd aan open source maar ook delen van Microsoft software vrijgegeven. En sinds kort zijn de open source operating systemen Ubuntu, Fedora en Suse beschikbaar in de Windows Store. Dat betekent dat iedereen deze systemen kan installeren binnen Windows. Dit was altijd al mogelijk via virtualisatie, maar Windows heeft nu een speciale Linux omgeving ingebouwd waardoor het allemaal nog makkelijker wordt. Linux programma’s kunnen dus straks op Windows draaien. Google heeft in haar Chromebook, een op Linux gebaseerde laptop, de mogelijkheid ingebouwd om Android apps te installeren. En in feite zijn we nu bijna in een tijdperk aangeland waar alle software op alle systemen kan werken. Nog niet helemaal, want Apple en Windows software draait nog niet op andere systemen, maar Android software (apps) kunnen nu via Chrome en Linux op Apple en Windows aan de slag. Nog een paar jaar en je ‘app’ draait op alle platforms, van Windows PC’s tot Apple iPads en Samsung smartphones. De ‘open software’ wereld wordt werkelijkheid, en de gebruiker kiest apps niet meer op basis van systeemsoftware, want ze draaien overal!

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/5/11/15625320/ubuntu-suse-linux-fedora-windows-store-microsoft-build-2017

Doehetzelf Streetview

Kent u Streetview van Google? Daarmee kun je in de meeste grote steden van de wereld virtueel rondlopen. Google heeft in al die steden een auto met een camera rond laten rijden om de grote en bekende straten te fotograferen en online te zetten. Broadway, de Champs-Élysées, La Rambla, Via Dolorosa, Chandni Chowk… slechts een paar klikken met de muis en je loopt door die beroemde straten.

Leuk als je op vakantie gaat naar één van die plekken, en een geweldig middel voor het onderwijs. Je laat de kinderen als het ware meereizen met Google door de hele wereld. Niet alleen grote en beroemde straten zijn te vinden, maar ook een Beethovenstraat, een Hoofdweg, en de Kerkstraat. Van grote steden tot kleine dorpjes, het is allemaal te vinden op Google Streetview. Behalve Curaçao… en vele andere gebieden waar het commercieel niet interessant is om de Google camera-auto rond te laten rijden.

Daarom zijn de mensen van Mapillary op het idee gekomen om een ‘doe-het-zelf’ streetview te maken. Helaas geen open source, maar wel gebaseerd op de open kaarten van openstreetmap. Zoals u al weet is Curaçao nauwelijks ingevuld op de kaarten van Google (Google Maps) en er zijn al meer dan 200 mensen bezig om Curaçao op de kaart van Openstreetmap te zetten.

Vorige week hebben 16 docenten onder leiding Milo van der Linden, geolocatie-expert, de Prins Bernhardschool op de kaart gezet. Mapillary werkt door gebruik te maken van de GPS informatie in de foto’s van je mobiele telefoon. Nadat je de app geïnstalleerd hebt (met twee ‘l’-en in de naam!) kun je door een straat lopen en foto’s maken. Deze foto’s kun je dan uploaden en ze verschijnen dan op de juiste plek op de kaart. Het hele gebied rond de Prins Bernhardschool is tijdens de workshop in kaart gebracht, en inmiddels verschijnen er her en der ook andere straten op de kaart.

https://www.mapillary.com/app/?lat=12.146388373681603&lng=-68.92384650103963&z=17.802048409390824&focus=map
https://www.mapillary.com/(zoek naar CABIMASWEG)
https://www.google.com/streetview/